Scroll to top
ru kz

Есеп

Финансовые показатели за 2006-2010 гг.

Аудиторский отчет за 2017 год (рус)

Решение Акционера по утверждению ФО

Аудиторский отчет на 31 декабря 2018 года с заключением независимых аудиторов

Решение акционера об утверждении годовой аудированной финансовой отчетности за 2018 год

Информация о невыплате дивидендов за 2018 г.

Республикалық бюджеттен 2012-2020жж. бөлінген қаржы

2019 жылға аудиттелген қаржы есептемесін бекіту туралы Акционердің шешімі

2019 жылғы аудиторлық есеп беру

2019ж. төленбеген дивидендтер туралы ақпарат

2020 жылдың қорытындылары бойынша Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтер төлеу жөнінде шешім қабылдау туралы ақпарат

2020 жылғы 31 желтоқсанға аудиторлық есеп.

2020 жылға жылдық аудиттелген қаржы есептілігін бекіту туралы акционердің шешімі.

«Казтелерадио» Акционерлік қоғамының жылдық есебі 2020 жыл

2021 жылғы 31 желтоқсанға аудиторлық есеп

2021 жылға жылдық аудиттелген қаржы есептілігін бекіту туралы акционердің шешімі

2021 жылғы төленбеген дивидендтер туралы ақпарат