Қазақстан Республикасындағы хабар
тарату саласындағы ұлттық оператор

Сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігін талқылау. Автоматтандыруды басқару модулі.

Сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі (тапсырыс беруші толтырады)(тапсырыс беруші толтырады)