Қазақстан Республикасындағы хабар
тарату саласындағы ұлттық оператор

Сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігін талқылау. Сайт контроллеріне арналған екі қуат көзі модулімен бірге қоржын

ТЕ Сайт-контроллерге арналған қоректеу блогының екі модулдермен енгізілген тірек

ТЕ Бейнетіркеуішке арналған қатқыл диск 4 Тб