Қазақстан Республикасындағы хабар
тарату саласындағы ұлттық оператор

Электрондық құжат айналымы жүйесін жетілдіруінің Техникалық ерекшелін «Lotus Notes» арқылы талқылау

ТЕ «Lotus Notes» электрондық құжат айналымы жүйесін жетілдіру