Қазақстан Республикасындағы хабар
тарату саласындағы ұлттық оператор

Сатып алынатын қызметтердің техникалық ерекшелігін талқылау. Персонал/қызметкерлерді оқыту қызметі

Техникалық ерекшелігі. Оқыту қызметі

Техникалық ерекшелігі. Семинар