Қазақстан Республикасындағы хабар
тарату саласындағы ұлттық оператор

Сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігін талқылау. Радиотаратқыш

Техникалық ерекшелігі. Радиотаратқыш