Қазақстан Республикасындағы хабар
тарату саласындағы ұлттық оператор

Сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігін талқылау. Өлшем құралдарын салыстырып тексеру қызметтері

ТС_Калибровка эталонов 68 ед. ПЛ СМО

Квал требования Поверка средств измерения ЦТВ, цифровые осциллографы, 17 шт.

ТС Поверка средств измерения ЦТВ, цифровые осциллографы, 17 шт.

Квал требования Поверка средства измерения анализатор РАП, 5 шт.

ТС Поверка средства измерения анализатор РАП, 5 шт.

ТС Калибровка калибратора датчиков мощности R&S®NRPC v.3

Квал требования Калибровка калибратора датчиков мощности R&S®NRPC

ТС Калибровка Трехканального диодного датчика мощности R&S®NRP18S v.3

Квал требования Калибровка Трехканального диодного датчика мощности R&S®NRP18S

Квал требования Калибровка исходных эталонов П1-21, П1-22, П1-23, СК6-20, АКИП 2403.

ТС Калибровка исходных эталонов П1-21, П1-22, П1-23, СК6-20, АКИП 2403

ТС Калибровка генератора сигналов Keysight, 20 ГГц v.3

Квал требования Калибровка генератора сигналов Keysight

ТС. Калибровка эталонов 68 ед. ПЛ СМО