Қазақстан Республикасындағы хабар
тарату саласындағы ұлттық оператор

Сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігін талқылау. Метрологиялық қамтамыз ету қызметы

ТС Поверка средств измерения ЦТВ, датчики измерения мощности U2041XA, 15 ед.

Квал требования Поверка средства измерения ЦТВ, датчик измерения мощности U2041XA, 15 ед.

ТС Поверка средств измерения ЦТВ, векторные рефлектометры R54, 15 ед.

Квал требования Поверка средства измерения ЦТВ, векторный рефлектометр R54, 15 ед.

ТС Поверка средств измерения ЦТВ, портативный измерительный приемник R&S EFL-340, 1 партия, 16 шт.

Квал требования Поверка средства измерения ЦТВ, портативный измерительный приемник ЦТВ R&S EFL-340, 1- партия, 16 ед.

ТС Поверка средств измерения ЦТВ, измерители мощности R&S NRP, 48 ед.

Квал требования Поверка средства измерения ЦТВ, измеритель мощности R&S NRP, 48 ед.

ТС Поверка средств измерения ЦТВ, анализаторы спектра ЦТВ R&S ETL, 16 ед.

Квал требования Поверка средства измерения ЦТВ, анализатор спектра ЦТВ R&S ETL, 16 ед.

ТС Поверка средств измерения ЦТВ, портативный спектроанализатор Hexylon, 23 ед.

Квал требования Поверка средства измерения ЦТВ, портативный спектроанализатор Hexylon, 23 ед.