Қазақстан Республикасындағы хабар
тарату саласындағы ұлттық оператор

Сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігін талқылау. Аккумяторлық батария және ҮКК сатып алу

ТС ИБП 20кВА Кызылорда каз

ТС ИБП 120кВА Атырау каз

ТС АКБ 26-28Ач ДНСТ

ТС ИБП 120 кВА

ТС ИБП-20кВА

АКБ 26-28 А-ч