Қазақстан Республикасындағы хабар
тарату саласындағы ұлттық оператор

Сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігін талқылау. Консалтингтік қызметтерді сатып алу

Приложение 15

№15 Косымша

Приложение 7

№7 косымша

Приложение №15

Қосымша №15

Қосымша №15