Қазақстан Республикасындағы хабар
тарату саласындағы ұлттық оператор

Сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігін талқылау. Кәсіби спутниктік қабылдағыш-демультиплексор. ASE DP-7B жылыту жүйесін басқару блогы.

Техникалық ерекшелігі. Кәсіби спутниктік қабылдағыш-демультиплексор.

Техникалық ерекшелігі. ASE DP-7B жылыту жүйесін басқару блогы.