Қазақстан Республикасындағы хабар
тарату саласындағы ұлттық оператор

Сатып алынатын жұмыстардың техникалық ерекшелігін талқылау. DVB-T2 стандартындағы таратқыш жабдықты жөндеу (NEC жабдығы)

Техникалық ерекшелігі

Біліктілік талаптары

Қосымша 1

Қосымша 2

Қосымша 3