Қазақстан Республикасындағы хабар
тарату саласындағы ұлттық оператор

Сатып алынатын қызметтердің техникалық ерекшелігін талқылау. Еңбек нормалау жүйесін енгізу/өзекті ету қызметтері

1. Техникалық ерекшелігі

2.Біліктілік талаптары