Қазақстан Республикасындағы хабар
тарату саласындағы ұлттық оператор

Сатып алынатын қызметтердің техникалық ерекшелігін талқылау. Полиграфиялық өнімді (кітаптардан, фотолардан, мерзімді басылымдардан басқа) дайындау/басып шығару бойынша полиграфиялық қызметтер

Техникалық ерекшелігі