Қазақстан Республикасындағы хабар
тарату саласындағы ұлттық оператор

Кеңжолақты қуат күшейткіштер жүйесінің техникалық ерекшелігін талқыла

Бұл техникалық сипаттама кең жолақты күшейткіштер жүйесін сатып алуға арналған. Кең жолақты қуат күшейткіштерінің жүйесі деп 1:1 схемасы бойынша резервтелетін қуат күшейткіштерінен және спутниктік байланыс жүйелерінде пайдалану үшін 1:1 резервтелген "жоғары" жиілік алдын ала газтұтқыштардан тұратын аралас жүйе түсініледі. Жеткізілетін жабдық жер серіктік байланыс станцияларының таратушы трактілерінің құрамында пайдалануға арналған кәсіби жабдықтар класына жатқызылуы тиіс.

Тауарларды мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру кезінде әлеуетті өнім берушіге қойылатын біліктілік талаптары (тапсырыс беруші толтырады)

Сатып алынатын тауарлардың техникалық сипаттамасы