Қазақстан Республикасындағы хабар
тарату саласындағы ұлттық оператор

Сатып алынатын жұмыстардың техникалық сипаттамасын талқылау (Elenos және RVR шығарған Радиотаратқыштарын жөндеу).

Сатып алынатын жұмыстардың техникалық сипаттамасын талқылау (Elenos және RVR шығарған Радиотаратқыштарын жөндеу). Осы Техникалық сипаттама аналогтық Радиотаратқыштардың ақауларын жоюға арналған.

Сатып алынатын жұмыстардың техникалық ерекшелігі (Elenos және RVR өндірген РХ таратқыштарын жөндеу)

Жұмыстарды мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру кезінде әлеуетті жеткізушіге қойылатын біліктілік талаптары