Қазақстан Республикасындағы хабар
тарату саласындағы ұлттық оператор

Хабарламалар

Сатып алынатын қызметтердің техникалық ерекшелігін талқылау. 2022 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша мүлікті бағалау қызметі

Сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігін талқылау. Коммутациялық жабдық

Сатып алынатын жұмыстардың техникалық сипаттамасын талқылау. DVB-T2 стандартындағы таратқыш жабдықты жөндеу

Сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігін талқылау. Салыстырып тексерушілерді аттестаттау

Сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігін талқылау. ҮҚК арналған Аккумулятор

Сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігін талқылау. Компьютерді сатып алу 2022 ж.

Сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігін талқылау. Консалтингтік қызметтерді сатып алу

Сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігін талқылау. Аккумяторлық батария және ҮКК сатып алу

Сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігін талқылау. Ремонт R&S

Сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігін талқылау. Метрологиялық қамтамыз ету қызметы